top of page

TRIGGER CHAMPIONSHIP

Trigger Champion là giải đấu nội bộ được tổ chức hàng tháng để học viên có cơ hội áp dụng các kỹ thuật đã học. Có 3 cấp độ thi đấu để phù hợp với cấp độ của học viên: 

giao hữu, nghiệp dư, chuyên nghiệp

bottom of page