top of page
phong.jpg

1 NĂM = 24TR = TRỌN ĐỜI

HOẶC

GIẢM 50% HỌC PHÍ

3 THÁNG = 10tr giảm còn 5tr
6 THÁNG = 15tr giảm còn 7.5tr

12 THÁNG = 24tr giảm còn 12tr

Hết hạn ngày 15/9/2023

bottom of page